Andra AP-fonden mäter årligen andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Slutsatsen när det gäller andelen kvinnor i börsföretags ledningar är att den fortsatt ligger på en låg nivå, men har ökat från 12,9 procent till 14,3 procent under föregående år.

På styrelsenivå har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat något, från 18, 6 procent till 19,1 procent det senaste året.

När det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes slutsatsen vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste dryga 20 åren från en nivå under 20 procent till idag över 40 procent

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.