Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar men andelen kvinnor i ledningarna sjunker

Andra AP-fondens årliga studie visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat till 22,2 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003. Däremot har andelen kvinnor i företagsledningar sjunkit till 13,8 procent.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 19,1 procent till 22,2 procent jämfört med föregående år. Däremot har den positiva trend som studien visat sedan 2005 vad gäller kvinnor i börsbolagens ledningar brutits. Jämfört med förra året har andelen kvinnor sjunkit från 14,3 procent till 13,8 procent. Glappet mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser växer därmed från 4,8 procent till 8,4 procent.

– Det är glädjande att andelen kvinnor i styrelserna ökar, vilket också visar att arbetet med att öka antalet kvinnor givit resultat. Det som dock är lite oroväckande är att vi i år ser en minskning i andelen kvinnor i företagsledningarna eftersom det är en viktig bas för rekryteringen av styrelseledamöter, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

Andelen kvinnor är störst i Large-cap bolagen samt i branscher med hög andel kvinnliga anställda. Tjänste- och konsumentvarubranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser medan hälsovård- och finansbranscherna har högst andel kvinnor i ledningen.

Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste 30 åren från en nivå under 20 procent till idag över 40 procent. Dock faller kvinnor bort i steg från utexaminerade till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjunde).

– För att uppnå en bra styrelsesammansättning är en jämnare fördelning mellan män och kvinnor avgörande. Men det är också viktigt att vi som ägare driver frågan om att öka mångfalden även när det gäller ålder, bakgrund, erfarenhet och kompetens, säger Eva Halvarsson.

Andra AP-fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0700-50 16 13