Regeringen har idag utsett Anders Jansson, VD och koncernchef i Stena Metall AB, till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse.

Anders Jansson har tidigare bland annat varit VD i Volvo Car Finance, chef för Global Trading vid Handelsbanken Markets och VD i Volvo Group Finance. Anders Jansson kombinerar därmed industriell och finansiell erfarenhet.