Anders Strömblad ny ordförande för PRI:s Private Equity Advisory Committee

Anders Strömblad, chef för extern förvaltning på Andra AP-fonden, har utsetts till ordförande för PRI:s Private Advisory Committee.

Kommittén ger råd till PRI om strategi och arbete inom riskkapital.

Läs mer på PRI:s hemsida.