Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet delas för första gången ut och tilldelas de båda studenterna Sabina Eliasson och Jonas Wannefors. De får priset på 20 000 kronor för sin uppsats där de visat på möjligheter för investerare att utnyttja miljöinformation för att skapa en högre riskjusterad avkastning.

Andra AP-fonden instiftade under förra året ett pris för att uppmuntra studenter vid Handelshögskolan i Göteborg att skriva uppsatser inom finans och hållbarhet. Uppsatserna ska kombinera modeller/teorier inom finansiell ekonomi, kapitalförvaltning och företagsvärdering med hållbarhets aspekter.

En jury vid Handelshögskolan nominerar uppsatser efter att ha bedömt den akademiska kvaliteten. Därefter utses pristagaren av en kommitté på Andra AP-fonden.

– Det märks bland studenterna att intresset för finansiell ekonomi och hållbarhet har ökat. I år har flera studenter valt att skriva sina uppsatser inom detta område berättar Martin Holmén, professor vid Centrum för finans och juryns ordförande.

Motiveringen till 2013 års pristagare lyder: “Jonas Wannefors och Sabina Eliasson har i sin uppsats ‘Är miljövänliga företag en bra investering? – en portföljstudie av företags finansiella – och miljömässiga prestanda’ konstruerat ett antal portföljer med olika miljöprestanda för att undersöka om dessa är korrekt värderade enligt gängse prissättningsteorier av finansiella tillgångar. De har i sin studie analyserat den finansiella avkastningen relaterat till eko-effektivitet och miljömanagement. Jonas och Sabina har i sin uppsats gjort ett gediget arbete både i litteraturgenomgången och i portföljanalyserna. De har i sin studie visat på möjligheter för investerare att utnyttja miljöinformation för att skapa en högre riskjusterad avkastning.”

– Vi tycker både det är roligt och oerhört viktigt att vi uppmuntrar studenter att tänka i dessa banor. Vi har i flera år haft ett nära samarbete med Handelshögskolan och Chalmers i Göteborg och detta är ytterligare ett exempel på hur vi tillsammans kan fokusera på ett angeläget ämne, säger Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden, telefon 0709-50 16 13