Andra AP-fonden deltar i Kommission mot slaveri och människohandel

AP2 har deltagit i finanssektorns kommission ”Finance Against Slavery and Trafficking (FAST)​” som i förra veckan, inför FN:s generalförsamling i New York, presenterade sin slutrapport – Unlocking Potential: A Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking.

FAST syftar till att avhjälpa slaveri, människohandel, tvångsarbete och barnarbete i enlighet med mål 8.7 i FN: s mål för hållbar utveckling (SDG).

AP2 har varit en av endast två institutionella investerare som deltagit i Kommissionen​​s arbete. ​​Totalt har Kommissionen bestått av 25 personer och som i sin tur har tagit input av ett 40 experter från hela världen.

Läs mer på www.fastinitiative.org