En stark avslutning på året gjorde att resultatet för helåret uppgick till 12,8 mdkr. De senaste fem och tio åren har Andra AP-fonden i genomsnitt avkastat 7,3 respektive 7,7 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande.

– 2020 har på många sätt varit ett väldigt speciellt år som starkt präglats av covid-19. Trots allt som hänt i omvärlden har vi kunnat leverera mycket av det som vi hade bestämt oss för att göra. Vi har bland annat tagit viktiga steg i arbetet med att utveckla vår förvaltning vidare, vilket vi hoppas och tror kommer att bidra positivt till både avkastning och ett mer hållbart samhälle, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Jag är väldigt stolt över att vi under hösten anpassade våra internt förvaltade innehav av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark, utan att göra avkall på portföljernas avkastnings- och riskegenskaper. Såvitt vi vet är denna anpassning av portföljen unik i och med att den omfattar innehav av både företagsobligationer och aktier, säger Eva Halvarsson.

– Årets resultat på 12,8 mdkr är en följd av utvecklingen på framförallt den svenska aktiemarknaden, men speglar också en bra avkastning i fondens investeringar i riskkapitalfonder, kinesiska aktier samt fastigheter. Fondens svenska och kinesiska aktieportföljer avkastade totalt 15,9 respektive 33,2 procent, säger Eva Halvarsson.

– Uppgången på den globala aktiemarknaden har i stor utsträckning drivits av tillväxtaktier i teknologisektorn. Det har missgynnat fondens aktieportföljer, som undviker att koncentrera alltför betydande innehav i stora bolag och istället överviktar aktier med låg värdering. Vi förväntar oss att det över tid ska ge en bättre avkastning i förhållande till risken. I år har det dock varit negativt för oss, säger Eva Halvarsson.

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2020 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 386,2 miljarder kronor (31 december 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se