Andra AP-fonden – en stark avslutning på året som präglats av fokus för att anpassa portföljen till Parisavtalet

En stark avslutning på året gjorde att resultatet för helåret uppgick till 12,8 mdkr. De senaste fem och tio åren har Andra AP-fonden i genomsnitt avkastat 7,3 respektive 7,7 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande.

– 2020 har på många sätt varit ett väldigt speciellt år som starkt präglats av covid-19. Trots allt som hänt i omvärlden har vi kunnat leverera mycket av det som vi hade bestämt oss för att göra. Vi har bland annat tagit viktiga steg i arbetet med att utveckla vår förvaltning vidare, vilket vi hoppas och tror kommer att bidra positivt till både avkastning och ett mer hållbart samhälle, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Jag är väldigt stolt över att vi under hösten anpassade våra internt förvaltade innehav av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark, utan att göra avkall på portföljernas avkastnings- och riskegenskaper. Såvitt vi vet är denna anpassning av portföljen unik i och med att den omfattar innehav av både företagsobligationer och aktier, säger Eva Halvarsson.

– Årets resultat på 12,8 mdkr är en följd av utvecklingen på framförallt den svenska aktiemarknaden, men speglar också en bra avkastning i fondens investeringar i riskkapitalfonder, kinesiska aktier samt fastigheter. Fondens svenska och kinesiska aktieportföljer avkastade totalt 15,9 respektive 33,2 procent, säger Eva Halvarsson.

– Uppgången på den globala aktiemarknaden har i stor utsträckning drivits av tillväxtaktier i teknologisektorn. Det har missgynnat fondens aktieportföljer, som undviker att koncentrera alltför betydande innehav i stora bolag och istället överviktar aktier med låg värdering. Vi förväntar oss att det över tid ska ge en bättre avkastning i förhållande till risken. I år har det dock varit negativt för oss, säger Eva Halvarsson.

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2020 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 386,2 miljarder kronor (31 december 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se