Andra AP-fonden (AP2) släpper idag en rapport som ger en bild av den gröna obligationsportföljen. AP2 har idag en global grön obligationsportfölj till ett värde av 5,7 miljarder SEK, utgivna av 52 olika emittenter, med över 1 300 olika projekt i 96 länder.

AP2 har nu varit aktiv på den gröna obligationsmarknaden i ett decennium. I november 2008 investerade AP2 i Världsbankens första gröna obligation och blev därmed en av pionjärerna. Sedan dess har andelen gröna obligationer vuxit gradvis och är sedan 2016 ett strategiskt tillgångsslag för fonden.

”Klimatförändringarna är en av vår tids stora frågor. Omfattande investeringar krävs i övergången till en mer hållbar global utveckling. När möjligheten att investera i gröna obligationer presenterades 2008 såg vi en möjlighet att kombinera aktiv global ränteförvaltning med vårt engagemang i klimatfrågor,” säger Lars Lindblom, portföljförvaltare för räntor på AP2.

Gröna obligationer är ett instrument för att öka medvetenheten kring olika miljöfrågor och ett sätt att öka gröna investeringar. Hållbarhetsfrågor är idag nödvändigt för organisationer att förhålla sig till. Klimatförändringar medför konsekvenser genom bland annat förekomsten av mer frekventa extremväder till nya regleringar och förändrade konsumentpreferenser. Gröna obligationer synliggör och uppmärksammar verksamhetens hållbarhetsarbete och hur man faktiskt investerar för att ställa om till en mer hållbar utveckling.

”Som grön obligationsinvesterare får vi genom rapportering en tydligare bild om hur investeringar fördelas och därmed en fördjupad kunskap om emittentens verksamhet och speciellt hur deras investeringar i miljöprojekt ser ut,” säger Lars Lindblom.

Intresset för hållbarhetsfrågor ökar inom finans och speciellt för gröna obligationer. Den gröna obligationsmarknaden fortsätter att växa. AP2:s portfölj förväntas fortsätta utvecklas affärsmässigt i takt genom att fler väljer att emittera gröna obligationer.

Läs rapporten på fondens hemsida.


För ytterligare information kontakta Lars Lindblom, portföljförvaltare för räntor på Andra AP-fonden eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.