Andra AP-fonden är Electrolux tredje största aktieägare och har lämnat ett eget förslag till bolagstämman avseende avknoppningen av Husqvarna. Det innebär att aktieägarna i Electrolux får två alternativa förslag att ta ställning till när det gäller utdelningen av Husqvarna. Å ena sidan styrelsens förslag där Husqvarna föreslås få samma proportion A- och B-aktier som det finns i Electrolux, å andra sidan Andra AP-fondens förslag med ett aktieslag. Andra AP-fonden är positiv till att Husqvarna delas ut till aktieägarna.

I Andra AP- fondens ägarpolicy uttalas tydligt principen ”en aktie – en röst”. Den principen bör vara vägledande också vid avknoppning av dotterbolag. Att dela ut olika dotterbolagsaktier, beroende på om man är A-aktieägare eller B-aktieägare i Electrolux, riskerar dessutom att leda till att Electroluxaktieägarna får olika utdelningsvärde. Alla aktieägare har lika rätt till bolagets tillgångar. När ett bolag delar ut tillgångar skall därför alla aktieägare behandlas lika. Genom att ge vissa aktieägare A-aktier, som ofta betingar ett större ekonomiskt värde, och andra B-aktier så behandlas aktieägarna i Electrolux olika utan att det finns några giltiga skäl.

– Det finns ett stort intresse för frågan bland andra svenska och utländska ägare och vi räknar med ett starkt stöd på bolagstämman, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.

Eventuella frågor besvaras av Carl Rosén, Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, 0739 40 10 10.