Hans Fahlin (52 år) har anställts som ny kapitalförvaltningschef på Andra AP-fonden och han tillträder sin roll i mitten av april. Hans har 25 års erfarenhet av finansbranschen, varav de senaste 17 åren inom kapitalförvaltning och har haft flera ledande befattningar inom Alfred Berg/ABN AMRO, bland annat som VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Hans Fahlin är medlem av SIFRs (Institutet för Finansforskning) vetenskapliga råd och ordförande i Inquire Europe, båda organisationer med uppdrag att bygga broar mellan finansiell forskning och praktiskt verksamhet i finansbranschen. Hans är även ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds Finansutskott samt medlem av förvaltningsrådet för Polar Music Price Award.