Andra AP-fonden investerar 30 miljoner USD för att främja kvinnligt entreprenörskap i en facilitet tillsammans med Goldman Sachs 10,000 Women och IFC, för att öka tillgången på kapital för kvinnliga entreprenörer

Den första globala finansieringsfaciliteten någonsin med syfte att bidra till att överbrygga den globala kreditklyftan för kvinnor.

Andra AP-fonden, AP2, tar ytterligare ett viktigt steg inom hållbarhetsområdet och tillkännager i dag en investering på 30 miljoner USD i Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF), vilket är ett partnerskap mellan Goldman Sachs 10,000 Women och IFC (International Finance Corporation), i syfte att öka tillgången på kapital för kvinnliga entreprenörer. Finansieringsfaciliteten som inrättades 2014, den första i sitt slag, omfattar idag 600 miljoner USD, och syftar till att främja utlåning i tillväxtländer för att bidra till att överbrygga en global kreditklyfta på uppskattningsvis 285 miljarder USD för små och medelstora företag som ägs av kvinnor, samt göra det möjligt för 100 000 kvinnliga entreprenörer att utveckla sina företag.

“Kvinnor i tillväxtländer är en underutnyttjad resurs som kan öka bolagens vinster och bidra till ökat välstånd. De har ofta sämre anställningsvillkor, lägre inkomster och saknar tillgång till kapital för tillväxt i sina verksamheter. Dessutom är de ofta förhindrade att äga eller ärva land eller andra tillgångar. Detta är knutar som vi vill bidra till att lösa upp samtidigt som vi gör en god investering rent finansiellt”, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

“Forskning har visat att investeringar i kvinnliga entreprenörer kan driva betydande global tillväxt och möjligheter samt förbättra samhällen”, säger Dina Habib Powell, chef för Goldman Sachs Impact Investing business och ordförande i Goldman Sachs Foundation. “Allt fler insatta investerare, som AP2, söker efter innovativa modeller som både gör skillnad och ger avkastning. Samarbetet med IFC, som har drivit fram nya investeringar från både den offentliga och privata sektorn, understryker det ökade intresset för att investera inom detta område för att minska kapitalgapet för kvinnoägda små- och medelstora företag.”

IFC:s program för banktjänster till kvinnor, Banking on Women, spelar en pådrivande roll när det gäller att hjälpa finansiella institutioner att möta behoven hos kvinnliga entreprenörer på ett hållbart och lönsamt sätt. Sedan starten 2010 har det inom programmet gjorts 33 investeringar globalt, till ett totalt värde av närmare 1 miljard USD.

Marcos Brujis, Global Director, Financial Institutions Group IFC säger “att investera i kvinnor kan förändra bilden av den globala ekonomin och är en strategisk prioritet för IFC. Det växande partnerskapet och engagemanget kommer att vara avgörande när det gäller att minska kreditgapet och öka stödet till kvinnoägda företag, vilka kan vara viktiga drivkrafter för sysselsättning och ekonomisk tillväxt.”

Sedan faciliteten inrättades 2014 har detta offentlig-privata samarbete, sporrat av innovationer inom den privata sektorn, genererat nya saminvesteringar från både offentlig och privat sektor. Hittills har man gjort över 20 åtaganden till banker i 14 länder, och ökat utlåningen till 25 000 kvinnliga entreprenörer i länder som Kina, Demokratiska republiken Kongo och Brasilien. Goldman Sachs 10,000 Women och IFC tillhandahöll ankarinvesteringar för att skapa faciliteten och samarbetar med lokala banker på tillväxtmarknader för att öka tillgången på befintligt kapital för kvinnoägda små och medelstora företag genom att ta sig an hinder på lånemarknaden i form av exempelvis oförmånliga produkterbjudanden och kreditvillkor.

“En del av vår portfölj investeras på tillväxtmarknader och vi har ett mycket långsiktigt perspektiv. Genom denna investering bidrar vi till långsiktigt ökad tillväxt i dessa länder. Det gynnar vår totala portfölj på sikt, vilket i sin tur gagnar pensionärerna. Att vi samtidigt bidrar till en bättre framtid för dessa kvinnor och deras företag gör oss stolta och jag hoppas att fler vill vara med och investera på detta sätt framöver”, säger Eva Halvarsson.

Om AP2 Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 300 miljarder kronor av det svenska pensionskapitalet över hela världen. Fonden har i uppdrag att skapa stabil avkastning genom att konsekvent investera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Mer information finns på www.ap2.se

Om IFC IFC ingår i Världsbanksgruppen och är världens största institut för global utveckling med inriktning mot den privata sektorn på tillväxtmarknader. Vi samarbetar med fler än 2 000 företag över hela världen och använder vårt kapital, vår kompetens och vårt inflytande för att skapa möjligheter där de behövs som bäst. Under verksamhetsåret 2015 ökade våra långsiktiga investeringar i tillväxtländer till nästan 18 miljarder USD, och hjälpte den privata sektorn att spela en viktig roll i det globala arbetet med att utrota den extrema fattigdomen och främja spridningen av välstånd. Mer information finns på www.ifc.org.

Om Goldman Sachs “10,000 Women” Goldman Sachs 10,000 Women är ett initiativ för att främja ekonomisk tillväxt genom att ge kvinnliga entreprenörer runt om i världen företags- och ledarskapsutbildning och tillgång till kapital. Initiativet har nått ut till kvinnor från 56 länder via ett nätverk av 100 akademiska organisationer, ideella organisationer och samverkande banker. I samarbete med det Internationella finansieringsbolaget, IFC, inrättade Goldman Sachs initiativ 10,000 Women år 2014 en facilitet värd 600 miljoner USD i syfte att ge 100 000 kvinnliga entreprenörer tillgång till kapital.

Kontaktpersoner för media: Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden, +46 31 704 29 00, Ulrika.Danielson@ap2.se Joe Stein, Goldman Sachs, +44 207 775 2523, Joseph.Stein@gs.com John McNally, IFC, 202 458 0723, jmcnally@ifc.org