Den schweiziska kapitalförvaltaren SAM Sustainable Asset Management har en systematisk analysprocess som tar hänsyn till hållbarhetskriterier både när det gäller etik och miljö.
Med investeringen i SAM Sustainable European Equity Fund får Andra AP-fonden tillgång till SAMs analysresurser vilket gör att Andra AP-fonden på ett systematiskt sätt kan fortsätta att införliva hänsyn till etiska och miljömässiga mål i den egna förvaltningen.
För ytterligare information kontakta Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.