Andra AP-fonden investerar 325 miljoner USD i det amerikanska fastighetsbolaget US Office Holdings. Bolaget samägs med den statliga sydkoreanska pensionsfonden NPS samt ett dotterbolag till det amerikanska fastighetsföretaget Tishman Speyer.

Andra AP-fonden har förvärvat 41 procent av US Office Holdings, som ägs av den statliga sydkoreanska pensionsfonden NPS och fastighetsföretaget Tishman Speyers dotterbolag. Förutom tre direktägda fastigheter äger US Office Holdings också, tillsammans med Government of Singapore Investment Corporation, fastighetsbolaget PPI (Prime Plus Investments Inc) med 12 fastigheter.

Totalt består fastighetsportföljen av 15 centralt belägna kontorsfastigheter på cirka 830 000 m². Marknadsvärdet på US Office Holdings innehav uppgår till drygt 1,8 miljarder USD. 70 procent av portföljens värde består av fastigheter på USAs öst- och västkust, i städerna New York, San Fransisco, Seattle och Beverly Hills. 20 procent av portföljens värde består av fastigheter belägna i Chicago.

Genom investeringen förvärvar Andra AP-fonden 41 procent av aktierna i US Office Holdings för 325 miljoner USD.

– Genom den här investeringen kan vi tillsammans med andra långsiktiga investerare med gedigen lokal kompetens och erfarenhet, investera på den amerikanska fastighetsmarknaden. Det är också attraktivt för oss att investera i USA eftersom detta är en mogen och transparent marknad med tillväxtpotential, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709-50 16 13