Andra AP-fonden investerade i den gröna obligation som Riksgälden emitterade den 1 september. Andra AP-fondens tilldelning i emissionen blev 340 miljoner kronor.

Andra AP-fonden har i mer än tio år investerat i gröna obligationer som ett sätt att bidra till en hållbar utveckling, samtidigt som en god avkastning genereras åt pensionssystemet. Det totala innehavet av gröna obligationer uppgick vid halvårsskiftet 2020 till 11,8 miljarder kronor.

– Vi ser väldigt positivt på att svenska staten emitterar gröna obligationer eftersom det bidrar till att utveckla marknaden vidare. Det är också positivt att Sverige kan vara med och utveckla och driva standarden för transparens och återrapportering i gröna såväl som räntemarknaden i stort, säger Lars Lindblom som är ansvarig portföljförvaltare för Andra AP-fondens investeringar i gröna obligationer.

– Utvecklingen är också helt i linje med Andra AP-fondens ambition att utveckla integreringen av hållbarhet i fonden investeringsstrategi. Att vi ser fler investeringsbara emittenter som kommer till marknaden med större tydlighet kring hur de investerar hållbart och hanterar klimatomställningen, möjliggör att vi och andra kan bredda hållbarhetsarbetet i portföljen ytterligare, fortsätter Lars Lindblom.


  
Lars Lindblom