Andra AP-fonden har investerat i en social obligation utgiven av den holländska banken NWB. Obligationen är bankens första sociala obligation och är en så kallad ”Affordable Housing Bond”.

Ambitionen med obligationen är att öka medvetenheten kring det nederländska bostadssystemet och bidra till att finansiera utlåningen till bostadshus och ta fram lösningar för billigare boenden för medborgare med låg inkomst och grupper som har svårt att få bostad. AP2 genomförde sin första investering i en social obligation 2014 och har sedan dess investerat i ett antal obligationer med fokus på sociala frågor. Avkastningen måste vara likvärdig andra ränteplaceringar med liknande kreditrisker.

Sociala obligationer passar bra in i Andra AP-fondens globala ränteportfölj eftersom det breddar fondens ESG-arbete och ger möjligheter till ytterligare diversifiering och är ett sätt att kombinera bra avkastning på kapital investerat i viktiga och bra sociala projekt.

Länk till NWB:s pressrelease.