Andra AP-fonden investerar i social obligation till stöd för global pandemisjukvård

Andra AP-fonden har investerat 17 miljoner USD i en social obligation emitterad av International Finance Corporation (IFC), som är en del av Världsbanken. Obligationen, som uppgick till 1 miljard USD, är en del av IFC:s ursprungliga åtagande om att avsätta 12 miljarder USD i omedelbart stöd för att hjälpa länder att hantera de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av utbrottet av COVID-19.

– Genom att investera i denna sociala obligation hoppas vi kunna bidra till att länder och marknader under rådande situation snabbt får tillgång till likvida medel för att hantera effekterna av Corona-smittan, säger Lars Lindblom, portföljförvaltare på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709-50 16 13 eller
Lars Lindblom, portföljförvaltare, 031-704 29 00

_________________________________________________________

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 381,3 miljarder kronor (31 december 2019) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se