Andra AP-fonden tar nu genom sin ränteförvaltning ett nytt steg inom hållbara investeringar genom att investera i en så kallad social obligation och stärker därmed sin position inom hållbarhetsområdet. Obligationen är utgiven av IADB och kommer att finansiera lån till projekt i Latinamerika och Karibien och syftar till att motverka fattigdom genom att förbättra kvaliteten på barns utbildning och hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden.

Andra AP-fondens ränteförvaltning har lång erfarenhet av hållbara investeringar. När fonden 2008 gjorde sin första investering i gröna obligationer, var fonden en av de första i världen att investera i detta tillgångsslag. Nu har Andra AP-fonden investerat i en så kallad EYE obligation (Education, Youth and Employment). Det är en AAA-ratad obligation utgiven av Inter-American Development Bank (IADB), som ett led i deras strategi med arbete och finansiering av projekt inom utbildning, ungdomsfrågor och sysselsättning.

IADB:s syfte är att undanröja och motverka fattigdom och ojämlikheter samt främja en hållbar ekonomisk tillväxt. IADB ger stöd i utformningen av projekten och tillhandahåller finansiering, tekniskt stöd och kunskapstjänster för att stödja utvecklingsinsatserna. IADB:s EYE obligation kommer att fokusera på att stödja projekt som rör utbildning, ungdom och sysselsättning i Latinamerika och Karibien.

– Genom vår investering i EYE obligationen tar vi ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete och breddar ansatsen. Vi stärker därmed även vår position inom hållbarhetsområdet genom att nu också investera inom ramen för social frågor. Vi gör detta utan att göra avkall på avkastning, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

Andra AP-fondens investering uppgår till 20 miljoner USD. Avkastningen är i linje med andra obligationer utgivna av IADB.

Obligationen emitteras genom Citigroup and Daiwa Capital Markets Europe Limited.

Läs mer om IADB på www.iadb.org

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.