FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) har inkluderat AP2 i ”Leaders’ Group 2019”. I denna grupp ingår kapitalägare som PRI identifierat som ledande avseende val av externa förvaltare för noterade aktier och/eller riskkapital. AP2 får ett utnämnande inom båda kategorierna. Genom ”Leaders’ Group” vill PRI visa upp bra ledarskap och höja standarderna för ansvarsfulla investeringar bland alla sina signatärer.

– Jag är oerhört stolt och glad över att PRI uppmärksammar vårt arbete och utnämner oss i Leaders’ Group. Detta är ytterligare ett bevis på att AP2 är ledande inom hållbarhet och att vårt arbete verkligen ligger i framkant, säger Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden.