Ökningstakten när det gäller rekrytering av kvinnliga styrelseledamöter har minskat och andelen kvinnor i ledningsgrupper minskar i svenska noterade bolag.

Det visar Andra AP-fondens index över kvinnorepresentation i börsbolagen styrelser och ledningar. Sedan 2002 har den kvinnliga styrelserepresentationen mer än fördubblats från 6,1 till 15,9 procent av börsbolagens styrelser. Under samma period har andelen kvinnor i ledningar ökat marginellt från 11,1 till 11,6 procent.

”Det är allvarligt att andelen kvinnor i företagsledande ställning ligger kvar på samma nivå som 2002. Det innebär att rekryteringsbasen för just styrelseledamöter med erfarenhet av företagsledning inte ökar. Orsaken till detta är många och ägare; företagsledningar, personalavdelningar, högskolor, politiker och vi som privatpersoner har ett gemensamt ansvar för att utnyttja potentialen både när det gäller kvinnor i företagsledningar och styrelser”, säger Lars Idermark, VD för Andra AP-fonden.

Andra AP-fonden är en långsiktig institutionell ägare med ambition att utveckla metoder för ägarstyrning. AP2 har sedan 2002 kontinuerligt mätt utvecklingen när det gäller kvinnlig representation i styrelser och ledningar.

”Som långsiktig kapitalförvaltare är det viktigt för oss att företagen utnyttjar alla sina resurser på bästa sätt, det gäller inte minst kvinnor med efterfrågad kompetens. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre styrelser och ledningar som i sin tur skapar bättre bolag, vilket skapar aktieägarvärde”, säger Lars Idermark, VD för Andra AP-fonden.

Mer information

För mer information om AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar, ladda ner hela rapporten som pdf-fil.

För ytterligare information kontakta Lars Idermark, verkställande direktör eller Carl Rosén som är chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.