Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2008/2009.

I rapporten presenteras fondens ägaraktiviteter tillsammans med temaartiklar bland annat om att fonden beräknat portföljens koldioxidavtryck, att riskkapitalsektorn också fått riktlinjer för hållbarhetsfrågor och hur fondens fastighetsbolag arbetar med miljöfrågorna.

– Ägarfrågorna har under det senaste året fått mycket uppmärksamhet i både media och den politiska debatten. För Andra AP-fonden är det naturligt att delta i diskussionerna, både i enskilda ärenden och kring mer principiella frågor, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller fondens kommunikationschef, Ulrika Danielson på telefon 0709 50 16 13.