Andra AP-fonden publicerar ägarrapport

Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2009/2010. Fondens ägaraktiviteter presenteras tillsammans med temaartiklar om bland annat utvecklingen av andelen kvinnliga styrelseledamöter, intervju med riskkapitalisten Vinod Khosla, valberedningar enligt den svenska modellen samt fondens kartläggning av incitamentsprogram.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 031-704 29 29.