Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2010/2011. Fondens ägaraktiviteter presenteras tillsammans med temaartiklar om bland annat hållbarhet i fokus vid fondens skogs- och jordbruksinvesteringar, utvecklingen av andelen kvinnliga styrelseledamöter, bolagsstyrning i Asien samt i samband med att fonden i år firar tioårsjubileum – hur ägarfrågan var i fokus redan när fonden startade 2001 .

Ladda ner rapporten här.

För ytterligare information kontakta: Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 031-704 29 29.