Andra AP-fonden publicerar ägarrapport

Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2007/2008. Fondens ägaraktiviteter presenteras tillsammans med temaartiklar bland annat om Sovereign Wealth Funds, röstning på utländska bolagsstämmor, miljökonsekvenser av gruvbrytning och AP-fondernas Etikråds arbete.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.