Att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i analys- och beslutsprocesser är att integrera hållbarhet i förvaltningen. På så sätt kan fonden också minska risken och få bättre förutsättningar för att öka avkastningen. Fondens bedömning är att långsiktigt hållbara företag också är företag som på lång sikt genererar god avkastning.

Idag publicerar Andra AP-fonden sin hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2014/2015. Den innehåller bland annat fondens rapportering på PRI:s principer, rapportering på jordbruksprinciperna, ett urval av fondens hållbarhetsmål samt en beskrivning av hur långt fonden har kommit i sitt arbete med att implementera hållbarhet i investeringsprocessen.

– Fondens övergripande fokusområde är att integrera hållbarhet i förvaltningen. Vår vision är att hållbarhet ska vara en integrerad del av samtliga analys- och beslutsprocesser. De områden som vi särskilt har valt att fokusera på är: klimat, ägarstyrning, mångfald och transparens/rapportering. Inom dessa områden har vi stor kunskap och erfarenhet, eftersom vi redan har arbetat med frågorna under lång tid, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

Andra AP-fonden investerar cirka 11 miljarder kronor i tillgångar/förvaltare, som har en affärsstrategi som främst bygger på hållbarhet.

Klimatfrågor, och framförallt klimatförändringar, står för både enorma risker och möjligheter för en långsiktig investerare som Andra AP-fonden. Klimatförändringarna bedöms kunna få stor inverkan på den långsiktiga avkastningen. Andra AP-fonden har ett pågående arbete kring fossil energi och finansiella klimatrisker som bland annat resulterat i att fonden under hösten 2014 beslutade att inte längre investera i 20 energibolag. Fonden blev under våren rankad 11 i världen bland investerare efter graden av hur väl de hanterar klimatrisker i sina portföljer.

– Internt fortsätter arbetet med att analysera våra klimatrisker i portföljen utifrån ett finansiellt perspektiv. På agendan för året finns en analys av kraftbolag. Under 2015 har fonden också varit drivande när det gäller frågan om att få fram en standardisering bland investerare för hur koldioxidavtryck ska mätas, säger Eva Halvarsson.

Läs mer i Andra AP-fondens hållbarhets- och ägarstyrningsrapport, www.ap2.se.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.