Andra AP-fonden (AP2) publicerar sin andra rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s ramverk. Rapporten beskriver hur fonden ser på sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och vilka processer fonden har för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten. Rapporten beskriver områden där fonden tagit viktiga steg för att utveckla sitt arbete samt några av de utmaningar som identifierats.

Sedan 2016 har AP2 strukturerat arbetat med att öka integreringen av mänskliga rättighetsfrågor i sina investeringsbeslut. Som en av de första investerarna i världen publicerade AP2 den första rapporten 2019 i enlighet med FN:s ramverk. Den rapport som publiceras idag är en uppdaterad och utvecklad rapport vars avsikt är att öka transparensen kring fondens arbete att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt de framsteg och utmaningar som fonden haft med anledning av detta.

Redan 2016 valde vi att stödja ramverket ”UN Guiding Principles Reporting Framework”. Vår förhoppning är att rapporten både ska förklara hur vi själva arbetar med mänskliga rättigheter men också bidra till en mer omfattande dialog kring mänskliga rättighetsfrågor inom finansbranschen, säger Eva Halvarsson, VD på AP2.

Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsfrågor, inklusive mänskliga rättighetsfrågor i förvaltningen. Rapporten beskriver bland annat vår metod för identifiering av företag inblandade i mänskliga rättighetskontroverser och som därav kan komma att uteslutas ur portföljen. Men också det ramverk vi tagit fram för att hantera fondens geografiska exponering med fokus på mänskliga rättigheter. Ramverket grundas bland annat i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och fondens policy för mänskliga rättigheter, förklarar Eva Halvarsson.

Att utgå från FN:s vägledande principers rapporteringsramverk hjälper fonden att fokusera på de mest väsentliga frågorna samtidigt som det också fungerar som ett internt verktyg för att identifiera brister samt utveckla arbetet.

Mänskliga rättigheter – Andra AP-fonden (ap2.se)

Läs mer om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.
Åsa Mossberg, Senior hållbarhetsstrateg, tel. 031-704 29 00.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 386,2 miljarder kronor (31 december 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se