Andra AP-fonden publicerar rapport om mänskliga rättigheter

Som en av de första investerarna i världen, publicerar Andra AP-fonden (AP2) en rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s ramverk. Rapporten beskriver hur fonden ser på sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och vilka processer fonden har för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten. Rapporten beskriver både områden där fonden tagit viktiga steg för att utveckla sitt arbete men beskriver också några av de utmaningar som identifierats.

Sedan 2016 har AP2 strukturerat arbetat med att öka integreringen av mänskliga rättighetsfrågor i sina investeringsbeslut. Genom att publicera en rapport har fonden för avsikt att öka transparensen kring sitt arbete att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt de framsteg och utmaningar som fonden haft med anledning av detta.

– Redan 2016 valde vi att stödja ramverket ”UN Guiding Principles Reporting Framework”. Det är därför glädjande att vi nu kan publicera vår första rapport. Vår förhoppning är att den både ska förklara hur vi själva arbetar med mänskliga rättigheter men också bidra till en mer omfattande dialog kring mänskliga rättighetsfrågor inom finansbranschen, säger Eva Halvarsson, VD på AP2.

– Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsfrågor, inklusive mänskliga rättighetsfrågor i förvaltningen. Rapporten beskriver bland annat hur vi i våra egenutvecklade index har en metod för identifiering av företag inblandade i mänskliga rättighetskontroverser och därav kan komma att uteslutas ur indexet. Men också hur vi genom en nära och aktiv dialog med våra externa förvaltare i Kina säkerställer att hållbarhetsaspekter, inklusive mänskliga rättigheter, integreras i investeringsbesluten, förklarar Eva Halvarsson.

Att utgå från FN:s vägledande principers rapporteringsramverk hjälper fonden att fokusera på de mest väsentliga frågorna men fungerar också som ett internt verktyg för att identifiera brister samt utveckla arbetet. Rapportens första del berör fondens engagemang, styrning och policyer kring mänskliga rättighetsfrågor. Del två beskriver hur fonden ser på sina mänskliga rättighetsrisker samt utmaningen i att identifiera fondens allvarligaste risker. I den tredje delen presenteras exempel avseende fondens reaktiva och proaktiva hantering av två av fondens mest framträdande risker ur ett allvarlighetsperspektiv; gruvbolaget Vales dammolyckor och jordbruksinvesteringar i Brasilien.


Läs rapporten här.
Läs mer om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 367,4 miljarder kronor (30 juni 2019) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och vi är en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se