Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO

Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora och internationella organisationer, också stor erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsfrågor, har bland annat varit styrelseledamot i Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

“Jag ser fram emot att börja arbeta med Erik. Han kommer med sin kombination av ledaregenskaper, bred kompetens och erfarenhet inom kapitalförvaltning och hållbarhet att starkt bidra till att fortsätta utveckla AP2 ihop med resten av teamet på fonden,” säger Eva Halvarsson, VD på AP2.

“Att tillsammans med AP2:s kompetenta och erfarna medarbetare få pensionskapitalet att växa och samtidigt bidra till en hållbar utveckling är något jag ser fram emot,” säger Erik Kleväng Callert.

Erik kommer att tillträda tjänsten under våren 2022 och efterträder Hans Fahlin som valt att sluta efter 11 år som CIO på AP2.

Erik Kleväng Callert

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 421,2 miljarder kronor (30 juni 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se