Andra AP-fonden säljer sina innehav i bolag som marknadsför klustervapen. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas Etikråd som analyserat den konvention om förbud mot klustervapen som Sverige ställde sig bakom i maj 2008. Etikrådet har i sin analys kommit fram till att bolagens verksamhet strider mot konventionen och har därför rekommenderat respektive Första till Fjärde AP-fonderna att utesluta bolagen.

Bolagen som omfattas av uteslutningen är:

• Alliant Techsystems (USA)
• GenCorp (USA)
• General Dynamics (USA)
• Hanwha Corporation (Sydkorea)
• L-3 Communications (USA)
• Lockheed Martin (USA)
• Poongsan (Sydkorea)
• Raytheon (USA)
• Textron (USA)


– Etikrådet har gjort en omfattande analys av ett stort antal bolag i vapenindustrin och det är vår slutsats att dessa bolag bör uteslutas som investeringsobjekt av Första till Fjärde AP-fonderna. Det är frågan om inhumana vapen som ofta skadar oskyldiga civila och där det nu finns stöd för en konvention om förbud, säger Carl Rosén, ordförande för AP-fondernas Etikråd.

För vidare information kontakta Carl Rosén, ordförande för AP-fondernas Etikråd, 031-704 29 00.