Andra AP-fonden har tillsammans med 30 talet stora kapitalförvaltare undertecknat PRI (Principles för Responsible Investment) som är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Andra svenska investerare som skrivit på är Banco och Folksam. Andra AP-fonden har sedan 2004 arbetat med den schweiziska kapitalförvaltaren SAM (Sustainable Asset Management) för att integrera etik- och miljöfrågor i förvaltningsprocessen. Analyserna från SAM har också legat till grund för dialog med fondens största innehav i Sverige. Andra AP-fonden är deltagare i Carbon Disclosure Project där 100-talet kapitalförvaltare ställt frågor till världen största företag om deras syn på klimatförändringar och företagens verksamhet. Fonden är också delsponsor till Göteborgs Stora Miljöpris. – Att vi skrivit på PRI skall ses som en avsiktsförklaring. Vi tycker att miljö- och etikfrågor är viktiga som en del i vår placeringsprocess. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi bara är i början på en lång process där de här frågorna blir allt viktigare, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör på Andra AP-fonden.

För information kontakta Carl Rosén, chef för Ägarstyrning och Information på Andra AP-fonden, telefon 0739 40 10 10. Se PRIs hemsida för bild från det högtidliga undertecknandet http://www.unpri.org