Andra AP-fonden uppmanar bolag att redogöra för sitt förhållningssätt gentemot FN:s hållbarhetsmål

Genom Andra AP-fondens hållbarhetsarbete och de investeringar som vi gör bidrar fonden på olika sätt till FN:s mål för hållbar utveckling. I årsredovisningen för 2015 visade vi på några exempel på sådana investeringar. Andra AP-fonden har skickat ett brev till styrelseordföranden i flera svenska noterade bolag där vi uppmanar dem att redogöra för sitt förhållningssätt gentemot FNs hållbarhetsmål.

Läs brevet här. (PDF-dokument, 149 kB)