Andra AP-fonden utesluter Wal-Mart

Andra AP-fonden har tagit ställning till påståenden om Wal-Marts brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet. Wal-Mart är världens största företag inom detaljhandel och hade 2005 en omsättning på 285 miljarder USD.

Andra AP-fonden har sedan 2003 skrivit brev, röstat på bolagsstämmor och medverkat i en investerargrupp för att påverka bolaget, men någon förändrad inställning av bolagets syn på arbetstagarrättigheter har inte förmedlats från bolaget.

Norska Etikkrådet, som ger råd till norska Statens pensjonsfond – Utland (tidigare Petroleumfonden), har sammanfattat ett omfattande material som visar på att Wal-Mart på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationellt vedertagna etiska normer.

– Wal-Mart har så många rapporterade incidenter om brott mot normer både i den egna verksamheten och i leverantörskedjan att det är ställt utom allt tvivel att det finns en systematik som är oetisk enligt vårt sätt att se på verksamheten, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för Andra AP-fonden.

Andra AP-fonden har sålt sitt innehav av aktier och obligationer i Wal-Mart och Wal-Mart Mexico.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.