Andra AP-fonden utser externa förvaltare

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden utsett tretton nya externa förvaltare för fondens aktieförvaltning. Andra AP-fonden bedriver sin förvaltning såväl internt med egna förvaltare som genom externa samarbetspartners. Sedan tidigare har fonden 12 svenska och utländska externa förvaltare med olika förvaltningsmandat. Under 2002 har ungefär 40 % av aktieförvaltningen skett internt och 60 % genom externa förvaltare.

De nu utsedda förvaltarna har tilldelats olika mandat avseende specifika sektorer eller geografiska områden. Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom respektive mandat av fonden. Aktivering av mandaten genom tilldelning av pengar att förvalta sker senare efter separata beslut, baserade på fondens övergripande allokering.

– Tanken bakom att arbeta med ett flertal externa förvaltare är dels att använda de bästa experterna för en viss marknad (geografisk eller sektorbaserad) oavsett var de finns, dels att skapa en god riskspridning. En väsentlig del av vår förvaltningsstrategi är att vara förvaltare av förvaltare. För vår egen organisation innebär detta att vi kontinuerligt utvecklar vår egen förvaltningskompetens, säger Petter Odhnoff, kapitalförvaltningschef i Andra AP-fonden.

Nya sektor- och regionförvaltare avseende aktier

1. Alliance Bernstein
2. Bankinvest
3. Citigroup
4. Credit Agricole
5. Deutsche Asset Management
6. Dresdner RCM
7. Franklin Templeton Investment
8. Goldman Sachs
9. Govett Investment
10. Martin Currie
11. Scottish Widows
12. Singer & Friedlander
13. UBS

Sektorer & regioner

Telekom, Nordamerika

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Franklin Templeton Investment

Telekom, Europa

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Goldman Sachs

IT, Nordamerika

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Franklin Templeton Investment

IT, Europa

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Goldman Sachs

Bank & finans, Nordamerika

 • Citigroup
 • Deutsche Asset Management
 • Dresdner RCM
 • UBS

Bank & finans, Europa

 • Citigroup
 • Credit Agricole
 • Deutsche Asset Management
 • Dresdner RCM

Konsumentvaror – sällanköpsvaror, Nordamerika

 • Alliance Bernstein
 • Citigroup

Konsumentvaror – sällanköpsvaror, Europa

 • Citigroup
 • Goldman Sachs

Konsumentvaror – dagligvaror, Nordamerika

 • Alliance Bernstein
 • Citigroup

Konsumentvaror – dagligvaror, Europa

 • Citigroup
 • Goldman Sachs

Hälsovård, läkemedel, Nordamerika

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • UBS

Hälsovård, läkemedel, Europa

 • Bankinvest
 • Citigroup
 • Credit Agricole
 • Deutsche Asset Management
 • UBS

Asien

 • Bankinvest
 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Goldman Sachs
 • Govett
 • Singer & Friedlander

Japan

 • Bankinvest
 • Citigroup
 • Deutsche Asset Management
 • Govett
 • Martin Currie
 • Scottish Widows

För ytterligare information

Kontakta Petter Odhnoff, kapitalförvaltningschef, eller Lennart Jonsson, informationschef på telefon +46 31 704 29 00.