Andra AP-fondens aktieägarförslag till Statoils stämma stöddes av 99,95 procent

På gårdagens årsstämma i Statoil la Andra AP-fonden, tillsammans med Fjärde AP-fonden, fram ett aktieägarförslag. Förslaget stöddes av 99,95 procent och går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande: utsläpp av växthusgaser, utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för ”low-carbon” energi samt hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och bonussystem. Inför stämman hade styrelsen i Statoil rekommenderat aktieägarna att stödja förslaget.

Tidigare i vår lade Andra AP-fonden, tillsammans med ett stort antal andra investerare, fram ett liknande aktieägarförslag på Shells och BP:s årsstämmor. Dessa förslag stöddes av 98,9 procent respektive 98,28 procent.