Andra AP-fondens breda portfölj mildrade effekten av de turbulenta marknaderna

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -6,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2022. Resultatet uppgick till -27,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 411,7 mdkr vid halvårsskiftet 2022. Under perioden har 2 mdkr överförts till pensionssystemet.

Första halvåret 2022 går till historien som mycket turbulent avseende de finansiella marknaderna men även den reala ekonomin. Rysslands invasion av Ukraina innebär främst en humanitär katastrof men har också påverkat energi-, mat- och råvarupriser. Inflationen har stigit till nivåer som inte setts på decennier och centralbankerna har stramat åt mycket kraftigare än vad som tidigare förväntats. Det har resulterat i att både aktier och obligationer haft en kraftigt negativ avkastning under halvåret.

Främst är det noterade tillgångsslag som under perioden påverkats negativt. Fondens breda portfölj har dock mildrat effekten av de turbulenta marknaderna. Fondens totala avkastning uppgick till -6,2 procent att jämföra med OMX Stockholm som under samma period gick ner med cirka 28 procent och globala index som MSCI World (exkl. valutaeffekter) gick ner med cirka 18 procent”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Det är positivt att våra alternativa investeringar som bland annat omfattar onoterade fastigheter, riskkapitalfonder och hållbar infrastruktur avkastade hela 10 procent i dessa turbulenta tider”, säger Eva Halvarsson.

”Andra AP-fondens avkastning har sedan starten överträffat fondens långsiktiga avkastningsantagande. De senaste tio åren har fondens genomsnittliga avkastning varit 8,2 procent”, säger Eva Halvarsson.

NyckeltalJan-juni 2022Jan-juni 2021Jan-dec 2021
Utgående fondkapital, mdkr411,7421,2441,0
Periodens resultat, mdkr-27,339,262,3
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-2,0-4,2-7,5
Ingående fondkapital, mdkr441,0386,2386,2
    
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,050,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,110,110,11
    
Avkastning efter kostnader, %-6,210,216,3
Real avkastning efter kostnader, %-9,79,612,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %6,18,78,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %8,28,59,5
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %6,57,58,3


Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

Andra AP-fondens hållbarhetsarbete under första halvåret 2022 finns publicerad i en separat rapport på www.ap2.se          

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.