Under de 15 år som Andra AP-fonden publicerat Kvinnoindex har andelen kvinnor i styrelser ökat med 26,1 procentenheter. Kvinnoindex för 2017 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 32,2 procent jämfört med 30,7 procent föregående år. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick vid årets mätning till 21,7 (20,9) procent. Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, 37,1 procent respektive 24,9 procent.

– Vi kan se att förändringen nu går allt snabbare och av nyvalda ledamöter var 41,9 procent kvinnor. Med samma förändringstakt som de senaste fyra åren tar det 11 år innan styrelserna, och 24 år innan ledningarna, består av 50 procent kvinnor. Jag tycker att det visar att valberedningar och bolag, utan lagstiftning, är på god väg att uppnå jämställda styrelser och ledningsgrupper, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Dock kan jag konstatera att skillnaden i procentenheter mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser ökar för fjärde året i rad från 9,8 procent år 2016 till 10,5 procent år 2017 och är den största sedan mätningarna startade. Så det gäller nu att fortsätta arbetet och att inte tappa momentum, säger Eva Halvarsson.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm, om VD exkluderas, uppgår till 33,8 (32,4) procent och för de primärnoterade börsbolagen till 35,2 (33,6) procent.

Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, 37,1 procent respektive 24,9 procent. Om VD exkluderas från styrelsen är andelen kvinnor i Large cap-bolagen 39,5 procent och uppgår till 42,0 procent för primärnoterade Large cap-bolag.

Av de 305 undersökta bolagen har 224 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen jämfört med 202 bolag år 2016. I 22 av bolagen finns inga kvinnliga styrelseledamöter och i 82 bolag saknas kvinnor i ledningsgruppen. Även fortsatt är andelen kvinnor som är styrelseordförande respektive VD låg, 6,2 (6,3) procent samt 4,9 (5,2) procent.

Finans- och Tjänstebranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser, 38,5 procent respektive 34,3 procent. Finans- och Tjänstebranscherna har också högst andel kvinnor i ledningar, 30,6 procent respektive 29,0 procent. Lägst andel kvinnor finns i branscherna Allmännyttigt följt av Olja & Gas.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2017 omfattade 305 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

Siffrorna avser samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, om inget annat anges.

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2017 (PDF-dokument, 1,7 MB)