Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2016: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser nu över 30 procent

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2016 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 30,7 procent jämfört med 27,9 procent föregående år. Andelen kvinnor i ledningar ökar i stadig takt och uppgick vid årets mätning till 20,9 (19,5) procent.

– Det är glädjande att andelen kvinnliga styrelseledamöter nu är över 30 procent och att andelen kvinnor i ledningar för första gången är över 20 procent. Av nyvalda ledamöter är hela 44,9 procent kvinnor, vilket jag tycker visar på att ägare och valberedningar har blivit bättre på att ta tillvara all befintlig kompetens på marknaden och att förändringen nu går i allt högre takt, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Med samma förändringstakt som de senaste 12 åren tar det 25 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Motsvarande prognos för ledningarna anger att det kommer att ta 37 år till dess att hälften av befattningarna innehas av kvinnor. Men om förändringstakten istället är samma som de senaste tre åren tar det 10 år innan styrelserna och 23 år innan ledningarna består av 50 procent kvinnor, säger Eva Halvarsson.

För de bolag som är primärnoterade på Nasdaq Stockholm uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter till 31,9 (29,1) procent. Andelen kvinnor i ledningsgrupperna i dessa bolag uppgår till 21,2 (19,8) procent.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsnoterade bolag, om VD exkluderas, uppgår till 32,4 (29,5) procent och för de primärnoterade börsbolagen till 33,6 (30,7) procent.

Av de 286 undersökta bolagen har 202 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen jämfört med 170 bolag år 2015. I 27 av bolagen finns inga kvinnliga styrelseledamöter och i 80 bolag saknas kvinnor i ledningsgruppen. Även fortsatt är andelen kvinnor som är styrelseordförande respektive VD låg, men en ökning har skett jämfört med förra året, 6,3 (5,2) procent samt 5,2 (4,5) procent.

Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, 34,8 procent respektive 22,8 procent.

Branscherna finans- och konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser 37,5 procent respektive 33 procent. Medan finansbranschen har högst andel kvinnor i ledningarna, 30,4 procent. Råvarubranschen är den bransch som har lägst andel kvinnor i styrelser. Samtliga branscher ökade dock andelen kvinnor i styrelserna.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2016 omfattade 286 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Ladda ner rapporten här. (PDF-dokument, 871 kB)

För ytterligare information kontakta: Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00 Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709-50 16 13 Siffrorna avser samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, om inget annat anges.