Göteborgsstudenterna Anna Mattsson och Lina Sandström har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet. Priset, på 20 000 kronor, får de för sin uppsats “A Comparision between the Performance of Ethical and Conventional US Funds – Do different ethical characteristics matter?”.

Priset delades i år ut för andra gången och instiftades för att uppmuntra studenter vid Handelshögskolan i Göteborg att skriva uppsatser inom finans och hållbarhet. Uppsatserna ska kombinera modeller/teorier inom finansiell ekonomi, kapitalförvaltning och företagsvärdering med hållbarhets aspekter.

En jury vid Handelshögskolan nominerar uppsatser efter att ha bedömt den akademiska kvaliteten. Därefter utses pristagaren av en kommitté på Andra AP-fonden.

– Vi är intresserade av förvaltning och mänskliga rättigheter och ville inte bara redovisa siffror utan ha en inriktning mot samhällsfrågor, säjer pristagaren Anna Mattsson.

Studenterna undersöker i sin studie om det finns skillnader i förvaltning och resultat mellan etiska och konventionella amerikanska aktiefonder under tidsperioden januari 2004 – januari 2014. Den etiska huvudgruppen delades in i undergrupper, så som ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), miljövänliga, ansvarsfulla religiösa och socialt ansvarsfulla fonder.

– Tidigare studier har inte tittat på de undergrupper som vi har gjort. Vår undersökning visade bland annat på att de religiösa fonderna gav en överavkastning jämfört med konventionella fonder, berättar Lina Sandström.

Motiveringen till 2014 års pristagare lyder: “De har i sin uppsats visat att det är viktigt att inte betrakta etiska och ansvarsfulla fonder som en homogen grupp och att miljömässiga, sociala och/eller religiösa kriterier i fonders förvaltning både kan ha en negativ och positiv inverkan på avkastning.”

– Eftersom vi på Andra AP-fonden arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i våra analyser och investeringsprocesser och ser vikten av att jobba engagerat inom detta område, vill vi inspirera studenter att skriva uppsatser så att medvetenheten tidigt väcks om hur man kan arbeta med hållbarhet och finans i kombination, säger Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta: Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden, telefon 0709-50 16 13