Eva Halvarsson, Andra AP-fondens VD, har blivit invald i styrelsen för de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) som en av två nya investerarrepresentanter. Uppdraget kommer att sträcka sig över tre år från 1 januari 2017.

”Redan 2006 skrev Andra AP-fonden under PRI:s principer för ansvarfulla investeringar och vi har sedan dess arbetat med att implementera de FN-stödda riktlinjerna i vår verksamhet. Detta är ett ständigt pågående arbete, där vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågor både i fondens roll som kapitalförvaltare och som kapitalägare. Jag ser fram emot att representera Andra AP-fonden i PRI:s arbete och vill se till att sprida kunskap och uppmuntra investerare världen över att implementera principerna och engagera sig ännu mer i hållbarhetsfrågor”, säger Eva Halvarsson.

PRI är ett globalt initiativ för institutionella investerare. PRI bidrar förutom till att driva på utvecklingen inom ESG-området också till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet om ESG-frågor mellan ansvarsfulla investerare världen över.