Andra AP-fonden (“AP2”) och Sjätte AP-fonden (“AP6”) meddelar i dag att en överenskommelse nåtts i vilken Castellum AB (publ) (“Castellum”) förvärvar samtliga aktier i Norrporten AB (publ) (“Norrporten”) genom en kombination av kontanter och aktier. Försäljningslikviden fram till och med tillträdesdagen uppgår till SEK 14.0 miljarder. Försäljningen realiserar en betydande värdeökning. Värdet på Norrportens fastighetsportfölj har ökat med 14 procent per år mellan 2000-2015.

Försäljningslikviden utgörs till cirka 78 procent av kontant betalning och till cirka 22 procent av aktier i Castellum. Efter transaktionen och nyemissionen i Castellum kommer AP2 och AP6 att äga cirka 5 procent vardera i Castellum.

AP2 och AP6 anser att det nu är rätt tillfälle att avyttra respektive innehav i Norrporten och därmed realisera en betydande värdeökning till gagn för Sveriges pensionärer. Castellum är ett av Sveriges största och mest välrenommerade fastighetsbolag och AP2 och AP6 ser positivt på att bli aktieägare i Castellum.

– Vi är stolta över den utveckling som Norrporten haft sedan 2001. Genom försäljningen till Castellum får verksamheten bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas. AP2 har varit ägare i Castellum sedan 2002 och vi ser positivt på att genom den här affären öka vårt ägande i bolaget. För AP2 innebär affären att vi tar ytterligare steg i vår förvaltningsstrategi att över tid öka andelen fastighetsinvesteringar på andra marknader, säger Eva Halvarsson, vd AP2.

– Castellum är ett stort börsnoterat fastighetsbolag med gedigen kompetens och erfarenhet och vi bedömer att Norrportens verksamhet kommer att fortsätta att utvecklas framgångsrikt i det sammanslagna bolaget. För AP6 finns en tydlig logik i att sälja då Norrporten över tid blivit ett mycket stort innehav för oss och utgjort cirka 25 procent av vårt förvaltade kapital. Det är därför logiskt att ombalansera vår portfölj genom den här transaktionen, som är ett resultat av en bred och välstrukturerad försäljningsprocess, säger Karl Swartling, vd AP6.

Transaktionen förutsätter godkännande från relevanta myndigheter samt att bolagsstämma i Castellum godkänner genomförandet av en nyemission.

Rothschild har agerat finansiell huvudrådgivare till AP2, AP6 och Norrporten, som även har haft Goldman Sachs International och Nordea som finansiella rådgivare. Vinge har agerat juridisk rådgivare.

För mer information: Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 11 Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.

Karl Swartling, Sjätte AP-fondens verkställande direktör, 031-741 10 04 Ulf Lindqvist, kommunikationschef, 0708-74 10 48, ulf.lindqvist@apfond6.se