AP Fastigheter köper – och byter namn till – Vasakronan

Staten har beslutat att sälja Vasakronan till AP Fastigheter, som ägs till 25 procent vardera av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Därmed ges förutsättningarna för att bygga Sveriges bästa fastighetsbolag under det väl inarbetade namnet Vasakronan.

Det här är ett utmärkt sätt att öka fondens fastighetsexponering, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

-Vi bedömer att det här både ger långsiktigt bra avkastning och diversifiering gentemot aktier och obligationer.