AP-fonderna i Göteborg tar över Norrporten

Andra och Sjätte AP-fonden har förvärvat Vasakronans andel i Norrporten. Efter affären äger Andra AP-fonden 50 procent och Sjätte AP-fonden 50 procent av Norrporten. Som ett led i affären förvärvar Vasakronan Norrportens fastigheter i Uppsala.

– Med den långa placeringshorisont som Andra AP-fonden har är det naturligt med fastighetsexponering. Norrporten har utvecklats väl och är ett kvalitetsbolag som passar bra i vår portfölj, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för Andra AP-fonden.

– Norrportens verksamhet fokuserar på långsiktigt säkra kassaflöden och en stabil värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Det är ett utmärkt komplement till Sjätte AP-fondens placeringar i riskkapitalfonder , säger Erling Gustafsson, verkställande direktör för Sjätte AP-fonden.

Norrporten äger och förvaltar ett fastighetsbestånd med en uthyrningsbar yta om cirka 1,2 miljoner kvadratmeter varav cirka 78 procent är kontor, cirka 15 procent butiker och resterande del bostäder med mera. Fastigheternas värde uppgår till drygt 14 miljarder kronor. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall och verksamheten bedrivs i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kristianstad, Helsingborg och Köpenhamn.

Göteborg den 24 februari 2006

Andra AP-fonden Sjätte AP-fonden


För mer information kontakta:
Erling Gustafsson, VD Sjätte AP-fonden, telefon 0708 74 10 02 eller
Carl Rosén, chef ägarstyrning och information Andra AP-fonden,
telefon 0739 40 10 10