Idag presenterar Första-Fjärde AP-fondernas Etikråd sin första årsrapport. I och med detta offentliggör Etikrådet namnen på de bolag som rådet för en dialog med.

“Dialogen är Etikrådets viktigaste verktyg för att få företag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar inte bara på att få företaget att adressera den dokumenterade kränkningen. Som långsiktiga investerare vill vi också se att bolaget inför förebyggande system för att undvika framtida kränkningar”, säger Carl Rosén, ordförande för Etikrådet.

De kränkningar av konventioner som identifierats av Etikrådet är ofta symptom på att företaget inte har uppmärksammat sitt ansvar för incidenter, eller inte haft tillräckligt fokus på proaktivt arbete avseende miljöhänsyn och sociala frågor.

Att driva denna typ av förändringsarbete kräver både disciplin och en stor portion tålamod. Även om Etikrådet helst ser en kontinuerlig positiv utveckling måste man vara beredd på att det kan ta tid att nå resultat. Det är därför extra glädjande att redan under Etikrådets första verksamhetsår kunna konstatera att ett av de bolag rådet fört dialog med vidtagit nödvändiga åtgärder och därmed kunnat avföras från listan.

“Vi är övertygade om att företag som tar sitt ansvar och integrerar dessa frågor i den dagliga verksamheten är en bättre investering för oss och därmed för Sveriges pensionärer på lång sikt”, säger Carl Rosén.


Läs mer om Etikrådets arbetssätt och första verksamhetsår i bifogade årsrapport (pdf).

Se presentationen från presskonferensen den 21 april.

Ladda ner bilderna: DialogerKartaTrattenArbetsprocessen


Kontakt:
Carl Rosén, Etikrådets ordförande 2008


E-post: ethicalcouncil@ges-invest.com
Mobil: 073-940 10 10

Om Etikrådet

Första till Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna har samma uppdrag: att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.


I början av 2007 bildades Etikrådet för att samordna de fyra fondernas arbete med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Syftet med rådet är att, genom att kraftsamla såväl resurser som röster, öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag fonderna investerar i att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot de internationella konventioner som Sverige undertecknat.