Det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget, 4 to 1 Investments KB, investerar 400 miljoner USD i Northvolt genom att delta i en nyemission som tillför bolaget totalt 2,75 miljarder USD.

Northvolt planerar för en europeisk storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och har bland annat ingått partnerskap med Volkswagen, BMW och Scania. Nyemissionen möjliggör bland annat slutförandet av bolagets första produktionsanläggning för batterier i Skellefteå. Northvolt grundades 2016 och har idag omkring 1 700 anställda.

Kristin Magnusson Bernard vd Första AP-fonden, Eva Halvarsson vd Andra AP-fonden, Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden och Niklas Ekvall vd Fjärde AP-fonden, uttalar sig gemensamt:

”AP-fonderna är med och finansierar ett långsiktigt viktigt industriprojekt i Sverige. Investeringen är helt i linje med AP-fondernas långsiktiga strategi att investera i bolag som vi anser har bra finansiella framtidsutsikter. Med AP-fondernas långsiktiga uppdrag och Northvolts viktiga roll att vara en transformativ kraft i den globala klimatomställningen är det vår bedömning att denna investering kommer att bidra positivt till både pensionssystemet och vårt samhälle. Investeringen gör vi i det AP-fondsägda bolaget, 4 to 1 Investments.”

För ytterligare information om Northvolts nyemission se bolagets pressmeddelande.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning AP2, ulrika.danielson@ap2.se