AP2 är glada över att bidra som medlem i HLEG – Ökad hållbar finansiering i låg- och medelinkomstländer.

Gruppens uppgift är att under de kommande nio månaderna fastställa hur kommissionen genom en Team Europe-strategi kan uppmuntra privata finansiärer att bidra till de massiva investeringar som krävs för att åtgärda de mest akuta globala utmaningarna och säkerställa hållbar utveckling.

Länk till EU-dokumentet.