Andra AP-fonden har efter en omfattande utvärderingsprocess nu utsett nya förvaltare avseende extern förvaltning av svenska aktier. Fondens strategi är att bedriva en betydande del av sin kapitalförvaltning med hjälp av externa partners för att uppnå riskspridning och långsiktigt skapa en god avkastning. Andra AP-fonden bedriver förvaltningen av den svenska aktieportföljen, som uppgår till cirka 25 mdkr, såväl internt med egna förvaltare som genom externa samarbetspartners. Ungefär halva portföljen förvaltas externt.

De nya mandaten har indelats i tre olika kategorier som skiljer sig med avseende på investeringsinriktning och stil. Två är aktiva mandat men med olika jämförelseindex: ett marknadsviktat och ett likaviktat. Den tredje kategorin avser mer passiv (”index-enhanced”) förvaltning.

Av de valda förvaltarna kommer ett urval att aktiveras under hösten.

De valda förvaltarna är:

 • Alfred Berg Kapitalförvaltning
 • B. Carlson Investment Management AB
 • Carnegie Kapitalförvaltning AB
 • Danske Capital, Sverige
 • E. Öhman J:or Kapitalförvaltning AB
 • Enter Kapitalförvaltning AB
 • FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning AB (under namnförändring till Robur Kapitalförvaltning AB)
 • Handelsbanken Kapitalförvaltning
 • Nordea Investment Management
 • Skandinaviska Enskilda Banken Kapitalförvaltning

Följande förvaltare kommer att aktiveras initialt:

 • B. Carlson Investment Management AB
 • E. Öhman J:or Kapitalförvaltning AB
 • Carnegie Kapitalförvaltning AB
 • Enter Kapitalförvaltning AB
 • Handelsbanken Kapitalförvaltning
 • Skandinaviska Enskilda Banken Kapitalförvaltning

För ytterligare information

Kontakta gärna Petter Odhnoff, CIO, på telefon 031 704 29 00.