AP2 är stolta över att ingå i PRI Leaders´Group 2020 och vara erkänd för det arbete med hållbarhet som fonden har gjort med avseende på årets tema, klimatrapportering. AP2 är en av 36 investerare som får utmärkelsen och en av två från Sverige (AP2 och Swedfund).

PRI Leaders´ Group

Med Leaders ‘Group visar PRI signatärer som ligger i framkant av ansvarsfulla investeringar och lyfter fram trender i vad dessa ledande signatärer gör. Signatärernas rapporteringssvar och bedömningsdata används för att identifiera de som gör ett bra arbete för ansvarsfulla investeringar, både i hela organisationen och med ett särskilt fokus på ett visst tema varje år.

“Jag är mycket glad över att gratulera AP2 för att ha kvalificerat sig för Leaders ‘Group 2020 och att jag formellt erkänner er utmärkta rapportering och avancerade insatser inom årets Leaders’ Group-tema: klimatrapportering”, säger Fiona Reynolds, VD på PRI.

AP2 och klimatrapportering

Klimat är ett av AP2:s fokusområden, vilket innebär att klimatfrågor, där detta är relevant, är integrerade i analys- och beslutsprocesserna för alla tillgångsslag. Ambitionen är att vara transparent och utveckla portföljen i linje med Parisavtalet.

AP2 rapporterar sedan 2017 i enlighet med rekommendationerna från Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD är en uppsättning rekommendationer som hjälper aktörer på de finansiella marknaderna att förstå sina klimatrelaterade risker och möjligheter.

”Denna utmärkelse ser vi som ett bevis på det ambitiösa arbete som AP2 gör inom ansvarsfulla investeringar, särskilt inom klimat”, säger Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på AP2.

Läs mer på PRI:s webbsida.