AP2 investerar i social obligation med fokus på jämställdhetsfrågor

Andra AP-fonden har investerat i en social obligation utgiven av Världsbanken med inriktning mot jämställdhetsfrågor.

Avsikten med obligationen är att öka kunskapen kring jämställdhetsfrågor generellt och arbeta för alla kvinnors och flickors rättigheter och därigenom gynna ekonomisk tillväxt, minska fattigdom och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Obligationen går i linje med FN:s 17 mål för hållbar utveckling där jämställdhet är ett av dem.

Genom Andra AP-fondens hållbarhetsarbete och i flera av investeringarna som görs bidrar fonden till hållbarhetsmålen. Fonden har investerat i sociala obligationer sedan 2014 då dessa passar bra i den globala ränteportföljen och bidrar till diversifiering.