AP2 stödjer rekommendationerna om klimatrelaterad information från ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD) som publicerades den 29 juni. AP2 är mycket positiv till TCFD:s ramverk, eftersom det kommer att öka företagens transparens och förhoppningsvis ge investerare information som behövs för att bedöma bolags klimatrisker och möjligheter. Ramverket är också ett viktigt för AP2 då det är ett verktyg för att beskriva och kommunicera fondens eget arbete med klimat.

Länk till TCFD:s förslag.