Andra AP-fonden redovisar det bästa halvårsresultatet någonsin

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2021. Resultatet uppgick till 39,2 mdkr och fondkapitalet uppgick till 421,2 mdkr vid halvårsskiftet 2021. Detta är det bästa halvårsresultat som fonden har uppnått. Till det starka resultatet bidrog bland annat fondens riskkapitalportfölj med en avkastning om 39,7 procent. Fondens …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2021

Under första halvåret 2021 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Bland annat har ett antal investeringar i hållbar infrastruktur gjorts, en av dessa var investeringen i Northvolt genom ett AP-fondsägt (AP1, AP2, AP3, AP4) bolag. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och …

Andra AP-fonden publicerar ny rapport om mänskliga rättigheter

Andra AP-fonden (AP2) publicerar sin andra rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s ramverk. Rapporten beskriver hur fonden ser på sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och vilka processer fonden har för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten. Rapporten beskriver områden där fonden tagit viktiga steg för att utveckla sitt arbete …

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021 – andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper den högsta någonsin

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2021 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm återigen ökar och uppgår nu till 34,5 (33,7) procent. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter att öka och årets ökning, från 24,3 till 26,0 procent, är den största mätt i procentenheter sedan undersökningarna inleddes 2002. Över tid har utvecklingen …

Paris Aligned Investment Initiative godkänd som ett Race to Zero-initiativ

I februari 2021 undertecknade AP2 IIGCC:s Paris Aligned Investment Initiative: Net Zero Asset Owners Commitment. IIGCC:s Paris Aligned Investments Initiative nu är ackrediterat av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zero-initiativ. Detta är en global kampanj som mobiliserar en koalition av ledande netto-nollinitiativ med målet att få fart på övergången till en koldioxidfri ekonomi före …

AP2 har skrivit under The Investor Agenda 2021

AP2 har undertecknat The Investor Agenda 2021 och uppmanar alla regeringar att öka sin klimatpolitiska ambition med #COP26 i november. Läs The Investor Agendas pressrelease.

AP-fondsgemensamt bolag investerar 400 miljoner USD i Northvolt

Det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget, 4 to 1 Investments KB, investerar 400 miljoner USD i Northvolt genom att delta i en nyemission som tillför bolaget totalt 2,75 miljarder USD. Northvolt planerar för en europeisk storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och har bland annat ingått partnerskap med Volkswagen, BMW och Scania. Nyemissionen möjliggör …

AP-fondernas hållbarhetsarbete kommer väl ut i Riksrevisionens granskning

AP-fonderna (AP1-AP4) välkomnar den granskning som Riksrevisionen under 2020-2021 har genomfört avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete och den rapport som presenterades den 3 juni 2021. Hållbarhet är en mycket viktig och integrerad del av AP-fondernas arbete och något som AP-fonderna har arbetat med länge och kontinuerligt utvecklar. Riksrevisionens granskning visar att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande …

Med anledning av artiklar i Dagens Nyheter om fondens investeringar i riskkapitalbolaget Francisco Partners, publicerade i maj/juni 2021

Andra AP-fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen för riskkapital och har under lång tid arbetat aktivt för att bredda kunskapen och driva utveckling inom ett flertal områden.   Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på de uppgifter som framförs i artiklarna i Dagens Nyheter om vår investering i riskkapitalbolaget Francisco Partners och har en dialog med bolaget. Vi är investerade i en av deras fonder …

Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

Regeringen har utsett Agneta Wallmark till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Läs regeringens pressmeddelande.