WIN WIN Award – vinnare 2021

Som stolt partner till det globala hållbarhetspriset WIN WINGothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagaren av 2021 års pris är Jóhannes Stefánsson från Island. Jóhannes är visselblåsaren bakom avslöjandet av ’Fishrot Files’, en omfattandekorruptionsskandal med rötter på Island och i Namibia. 2016 lämnade Stefánsson sinledande position för det isländska fiskeföretaget Samherjis verksamhet i …

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

AP-fondernas etikråds årsrapport 2020: Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har sedan 2007 påverkat globala portföljbolag att …

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning. AP-fondernas …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Under 2020 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. AP2 har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala …

Andra AP-fonden – en stark avslutning på året som präglats av fokus för att anpassa portföljen till Parisavtalet

En stark avslutning på året gjorde att resultatet för helåret uppgick till 12,8 mdkr. De senaste fem och tio åren har Andra AP-fonden i genomsnitt avkastat 7,3 respektive 7,7 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande. – 2020 har på många sätt varit ett väldigt speciellt år som starkt präglats …

Med anledning av Dagens Nyheters ledarartikel publicerad den 17 december

Andra AP-fonden tycker att det är positivt att DN så tydligt har valt att lyfta fram klimatfrågorna, som ju är vår tids ödesfråga och där de långsiktiga lösningarna finns på så många plan. Det är mot den bakgrunden som vi med bestörtning läser dagens Ledare i Dagens Nyheter. DN skriver ”Med medial granskning kan omställningsarbetet …

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare. Läs hela pressreleasen på Etikrådets …

Andra AP-fonden tillämpar EU:s ramverk och slutar investera i fossilbolag

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 360 miljarder kronor. Vårt uppdrag är att vara till maximal nytta för pensionssystemet – och att vara det på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi nu tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi avinvesterar bolag som har intäkter från försäljning av fossila bränslen …

Andra AP-fonden ställer om portföljen i linje med Paris Aligned Benchmark

Andra AP-fonden har anpassat sina interna index och portföljer för utländska aktier och företagsobligationer för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det innebär bland annat avinvesteringar från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. Därmed minskas också klimatrisken från fondens globala investeringar och fondens koldioxidavtryck minskar ytterligare. Under hösten har AP2 anpassat de internt förvaltade innehaven av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med Paris Aligned Benchmark (PAB), utan att …

AP2 ingår i PRI Leaders’ Group 2020

AP2 är stolta över att ingå i PRI Leaders´Group 2020 och vara erkänd för det arbete med hållbarhet som fonden har gjort med avseende på årets tema, klimatrapportering. AP2 är en av 36 investerare som får utmärkelsen och en av två från Sverige (AP2 och Swedfund). PRI Leaders´ Group Med Leaders ’Group visar PRI signatärer som ligger i framkant av ansvarsfulla investeringar och lyfter fram trender i vad dessa ledande signatärer gör. Signatärernas rapporteringssvar och bedömningsdata …