Flaggningsmeddelande

Andra AP-fonden har idag köpt 25,000 aktier i Haldex AB (publ). Tillsammans med tidigare innehav i bolaget har Andra AP-fonden nu sammantaget 1,120,579 aktier, motsvarande 5,03 % av röster och kapital i bolaget.

Petter Odhnoff
CIO